Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca 02 Mart 2016 saat 13.30 da Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çok Amaçlı Salonda "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddet" semineri düzenlendi. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından Psikolog Pınar Can, Gümüşhane Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinden (ŞÖNİM) Şube Müdürü Mustafa Salantur, Sosyal Çalışmacı Oğuz Yıldız ve Sosyolog Pınar Alkan tarafından gerçekleştirilen sunumlarda kadın- erkek eşitsizliği ve toplumda bunun nasıl yerleştiği ile kadına yönelik şiddet ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinin işleyişinden bahsedilmiştir.

     Salon girişinde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında lise öğrencilerinin "Kadın" konulu resim çalışmaları sergilenmiştir. 

     Sunuma başlamadan önce davetlilere "Sizce Dünyada Kadının Rolü Nedir?", "Sizce Dünyada Erkeğin Rolü Nedir?" ve "Sizce Dünyada İnsanın Rolü Nedir?" şeklinde ayrı kartlarda yer alan sorular dağıtılarak konu ile ilgili nabız yoklaması yapılmıştır. Sunumda yer yer karttaki cevaplarla örtüşen yanlış algılardan bahsedilerek düşüncelerine ayna tutulmuştur.

      Sunum sonunda seminer konularını örnekleyen kısa filmlere yer verilerek program bitirilmiştir.