Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmeti bünyesinde düzenlenen Kişisel Gelişim Seminerleri Programının ikincisi olan "Girişkenlik - Çekingenlik" Semineri 14 Mart 2018' de Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çok Amaçlı Salonda Psikolog Pınar Can tarafından verildi. Seminerde çekingen, girişken ve saldırgan davranış özelliklerine, nedenlerine ve girişkenlik becerilerine değinilirken çeşitli oyunlarla da katılımcıların girişken davranışı gerçekleştirmeleri sağlandı.