Bilgimizi Paylaşıyor Bilmediklerimizi Öğreniyoruz hizmet içi eğitimi kapsamında Psikolog Pınar Can tarafından orta kademe yöneticilere 26 Nisan 2017 tarihinde “Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim” semineri verildi. Programda transaksiyonel analize göre iletişim modeli anlatılarak kullanılan iletişim yollarına örnekler verildi.