Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmeti bünyesinde düzenlenen Kişisel Gelişim Seminerleri Programının ilki olan "Kendini Tanıma ve Anlama" Semineri 28 Şubat 2018' de Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Salonunda Psikolog Pınar Can tarafından verildi. Seminerde kendini tanımaya yönelik sorulara ve uygulamalara yer verilirken beden ağrılarının anlamları ve kişilik tipleri üzerinde de duruldu.

 

Fotoğrafçı: Emircan Dernek