Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmeti bünyesinde düzenlenen Kişisel Gelişim Seminerleri Programının ilki olan "Kendini Tanıma ve Anlama" semineri 26 Kasım 2019' da İletişim Fakültesi öğrencilerine Psikolog Pınar Can tarafından verildi. Seminerde kendini tanımaya yönelik sorulara ve uygulamalara yer verilirken beden ağrılarının anlamları ve kişilik tipleri üzerinde de duruldu.